Disclaimer

Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, kan DevelopMen niet garanderen dat deze informatie altijd volledig en foutloos is. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. DevelopMen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele onvolledigheid of onjuistheid van deze inhoud.

Het staat DevelopMen vrij om de inhoud van deze website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers. Genoemde prijzen op de website van DevelopMen zijn onder voorbehoud van fouten en binden DevelopMen niet bij de totstandkoming van een overeenkomst.

Verwijzingen naar websites die niet door DevelopMen worden onderhouden zijn slechts ter informatie opgenomen. DevelopMen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten bij DevelopMen. De informatie op deze website is alleen voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen of te distribueren zonder dat DevelopMen hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

Wil je meer weten?

DevelopMen maakt gebruik van cookies

DevelopMen maakt gebruik van functionele cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. We slaan anoniem statistieken op in Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Voor meer informatie zie ons privacy statement.